Bel mij terug

Uw gegevens zijn succesvol naar ons verzonden. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Wij ontzorgen en verbinden

Rizoem is een organisatie die werkt aan de leefbaarheid van de bebouwde omgeving in stad en dorp. Wij nemen graag een rol in het vormgeven van visie, wensen, ideeën en vernieuwende concepten voor woningen, openbare ruimte en voorzieningen. Rizoem ontzorgt en verbindt op het niveau van gebied, wijk, buurt of gebouw. We zijn fullservice; visie, strategie en uitvoering. We geven advies, managen processen en projecten, ontwikkelen en beheren. We durven anders te denken, te kijken en te handelen. We werken niet als adviseur op afstand, maar betrokken en dichtbij. Waar mogelijk en gewenst als participerende partij. We zijn gedreven om gedragen visies en projecten daadwerkelijk te realiseren en verbinden ons daaraan. Vanuit een duurzame visie, waarbij we ons voortdurend de vraag stellen wat de effecten zijn van ons huidige handelen voor de toekomst.

Adviseren

Een initiatief kan leiden tot een nieuwe werkelijkheid, een nieuwe leefbare plek in de bebouwde omgeving. Rizoem verbindt mensen, organisaties, ideeën, ambities, geld en gebouwen om te komen tot een gezamenlijke visie. Dat doen we op een innovatieve, creatieve en rizomatische manier. We nemen graag het voortouw [zijn graag gids] in het boven tafel krijgen van wensen, behoeften, belangen en vragen van diverse partijen? Welke ideeën leven er? Wat bestaat al op deze plek? Kunnen we nieuwe verbindingen maken of oude activeren? Wat is de context waarin we met elkaar iets tot stand gaan brengen? Wat is onze gezamenlijke ambitie? Rizoem onderzoekt de mogelijkheden en vertaalt die naar een helder en haalbaar perspectief in woord en beeld. Een gedeeld en werkbaar vertrekpunt als start van een proces of project, waaraan betrokken partijen zich daadwerkelijk kunnen verbinden.

Strategie

Hoe realiseren we onze gezamenlijke ambitie? Wat is nodig om die ambitie te kunnen realiseren. We geven inzicht in geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit. Rizoem verzorgt voor u strategisch advies in ontwikkeling en/of beheer en vastgoedbeleid, bijvoorbeeld:

 • Portefeuillemanagement
 • Strategisch Voorraad Beleid (SVB)
 • Plan voor gebiedsontwikkeling. Bijvoorbeeld bij transformatieopgaven als krimp of het versterken van cohesie in een buurt
 • Een businessplan
 • Startnotitie
 • Een huisvestingsplan
 • Een wijkontwikkelingsplan
 • Een gebouwexploitatie: exploitatie advies, een meerjarenplan, lifecycle costs.

Managen

Rizoem is geen afstandelijke adviseur. Visie maken betekent ook verantwoordelijkheid nemen om deze visie tot uitvoering te brengen. Daarom managen wij processen en projecten:

 • Processen: spin in het web in het samen en verder brengen van partijen. We organiseren en realiseren participatie van bewoners of bewonersgroepen
 • Projecten: van businessplan naar realiteit, toetsing, inzichtelijk maken van risico's, contracten, kosten tot en met ontwerp en de bouwvoorbereiding. We sturen een team aan vanaf het programma van eisen tot en met de oplevering of verhuizing. We dragen de zorg voor het budget, ontwerp, bestek, vergunningen, aanbesteding en de overdracht.
 • In processen en projecten sturen we op geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit en rapporteren daarover. Wij kunnen getallen lezen en die voor anderen inzichtelijk maken.
 • Bouw: We begeleiden de bouw van projectmanagement, directievoering tot en met het regelen van toezicht op de bouw, design en built.

Ontwikkelen en beheren

Luisteren naar de markt is een vaak gebruikte kreet, maar wordt weinig in praktijk gebracht. Rizoem heeft ervaring in collectief particulier opdrachtgeverschap en is bereid verantwoordelijkheid te nemen in marktgericht ontwikkelen en beheren:

 • We ontwikkelen voor en met bewoners;
 • We bedenken en ontwikkelen concepten, realiseren en beheren nieuwbouw- en herstructureringsprojecten in stad en dorp.
 • Indien gewenst kunnen wij ook als risicodragende partij participeren of werken op basis van 'no cure no pay'.
 • Naast het fysieke beheer organiseren we ook het sociale beheer. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van een programma van een buurthuis.
 • Onderhoud, beheer, life cycle, exploitatie.
 
Rizoem is aangesloten bij GroningenWoont. Dit is een samenwerking van projectontwikkelaars, bouwers, woningcorporaties en makelaars uit Groningen met als doel het nieuwbouwwonen in Groningen onder de aandacht te brengen. Bezoek GroningenWoont via www.groningenwoont.nl