Bel mij terug

Uw gegevens zijn succesvol naar ons verzonden. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Het plangebied waar de 52 woningen in De Creek straks gerealiseerd worden heeft nu de bestemming ‘uit te werken woondoeleinden’. In het gepresenteerde uitwerkingsplan wordt de verkaveling en regels vastgelegd voor de maatvoering en situering van woningen, groen en water.

Kijk hier voor de eerste beelden van De Creek. 

De Creek bevat 13 geschakelde vrijstaande-, 15 rij- en 24 twee-onder-een-kapwoningen. Om de bewoners het huis te geven wat ‘past als een jas’ is gekozen voor een vorm van mede-opdrachtgeverschap. Het ontwerpteam werkt eerst de basiswoningen uit en stemt dit af met de gemeente. Daarnaast worden een aantal mogelijke verbouw-varianten ontwikkeld. Met deze types als vertrekpunt wordt in de ontwerpfase gezocht naar kopers. Samen met hen wordt een-op-een de woning verder op maat gemaakt. Dit mede-opdrachtgeverschap is een mooie mix van de zekerheid van projectbouw en de groeiende vraag naar meer individuele invloed van de koper.

Ruim 15 jaar geleden werd gestart met de bouw van de Heerenveense wijk Skoatterwâld. De wijk is inmiddels uitgegroeid tot een geliefde woonwijk met een aantrekkelijke en hoogwaardige openbare ruimte met brede lanen en een diversiteit aan woningtypologieën. De middenzone van Skoatterwâld wijkt af van het sub-urbane karakter van de wijk. Hier bevinden zich de centraal gelegen wijkfuncties met een wat stedelijker karakter.

Nu ook de Noordzijde van Skoatterwâld echt vorm begint te krijgen wordt het tijd de middenzone volwaardig af te ronden. Projectontwikkelaar Rizoem ontwikkelt, in samenwerking met Interra, een concept voor de invulling van De Creek, zoals het gebied vanaf nu genoemd wordt. MX13 heeft de opdracht voor het ontwerp van de 52 woningen.

In nauwe samenwerking met de stedenbouwkundige en projectleideir van de gemeente is een ontwerp gemaakt waarbij het bestaande slootje om het plangebied verbreed wordt met 9 meter tot een waterpartij van 17 meter. Een groot deel van de woningen zijn langs de randenn van het plangebied geplaatst, direct aan het water! Deze woningtypologie waarborgt een heldere en duurzame stedenbouwkundige rand. Een vlonder en veranda verlengt de woonkamer tot letterlijk aan het water. Door de begane grondvloer ter plaatse van de woonkamer 60 cm te laten zakken wordt de plafondhoogte vergroot tot ruim 3m(!) en wordt de relatie met het water nog extra versterkt. Zittend op de rand van de vlonder bungelen de teenslippers straks net boven de waterspiegel.

De kenmerkende veranda en het bijbehorend dakoverstek is een terugkomend thema in De Creek. In het hart van De Creek vormt de veranda de overgang tussen de woning en ‘het veld’, een openbare groenstrook met een hoog gras met wilde bloemen. Een gemaaid slingerpad maakt het gebied toegankelijk en via een fiets- en wandelpad takt het plangebied aan op de centrumfuncties en het naastgelegen recreatiegebied. De wijk wordt voor auto's ontsloten via een nieuwe route aan de oostkant van het plan. 

In mei 2017 wordt een informatiebijeenkomst voor Fase 1- 16 twee-onder-een-kapwoningen en 5 vrijstaande woningen - georganiseerd. Een maand later hebben kopers de mogeijkheid zich in te schrijven voor De Creek bij de start verkoop van het plan. De eerste gesprekken met potentiële kopers vinden vervolgens voor de zomer plaats. De realisatie kan naar verwachting begin 2018 starten.

 

overzicht werk
 
Rizoem is aangesloten bij GroningenWoont. Dit is een samenwerking van projectontwikkelaars, bouwers, woningcorporaties en makelaars uit Groningen met als doel het nieuwbouwwonen in Groningen onder de aandacht te brengen. Bezoek GroningenWoont via www.groningenwoont.nl