Bel mij terug

Uw gegevens zijn succesvol naar ons verzonden. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Nieuwe erven

‘Nieuwe buren, nieuwe erven, nieuwe oogsten’ is één van de zes winnaars van ‘a
Home away from Home’; een prijsvraag die het COA en de Rijksbouwmeester hebben uitgeschreven voor nieuwe ideeën over huisvesting van asielzoekers. De Groningse inzending voorziet in herbestemming van monumentale of beeldbepalende boerderijen in Oost-Groningen tot kleinschalige huisvesting van asielzoekers. Deze vorm van huisvesting verbetert de kansen op integratie, geeft een goede herbestemming aan monumentale boerderijen en helpt bij het overeind houden van voorzieningen in het krimpgebied Oost-Groningen. Het concept is ontwikkeld met een multidisciplinair team van ontwerpers, ontwikkelaars, bouwers, nanciers en een erfgoedorganisatie: architectenbureau Onix NL, Het Groninger Landschap, GIDZ, Rizoem, Friso Bouwgroep, MD Landschapsarchitecten en Dékan.

De vluchtelingencrisis is een complex sociaal-cultureel en logistiek vraagstuk. Het vraagt een sensitiviteit voor het sociaal adaptatievermogen van asielzoekers en de lokale bevolking. ‘Nieuwe buren, nieuwe erven, nieuwe oogsten’ maakt van de nood een deugd door de crisisopvang te koppelen aan actuele vraagstukken in het landelijk gebied; krimp, leegstand erfgoed, gebrek aan goedkope huisvesting, onder druk staande sociale verbanden en voorzieningen. Het concept is breed inzetbaaren biedt een mens-, plek- en toekomstgericht perspectief voor het maken van een ‘nieuw thuis’ voor vluchtelingen en statushouders, maar ook voor starters, studenten, alleenwonende, zzp’ers en ouderen. Plekken waar ze wonen, werken, leven en hun talenten, passies en initiatieven kunnen ontplooien. Kijk ook op www.nieuweerven.nu.

Voor meer informatie: Robert.Kuiper@Rizoem.nl

overzicht werk
 
Rizoem is aangesloten bij GroningenWoont. Dit is een samenwerking van projectontwikkelaars, bouwers, woningcorporaties en makelaars uit Groningen met als doel het nieuwbouwwonen in Groningen onder de aandacht te brengen. Bezoek GroningenWoont via www.groningenwoont.nl