Bel mij terug

Uw gegevens zijn succesvol naar ons verzonden. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Kwartiermaker Warmtestad

Vanaf 2015 is Dick Janssen kwartiemaker voor de Warmtestad. De bv WarmteStad is in januari 2014 opgericht. Waterbedrijf Groningen en Gemeente Groningen zijn beide voor vijftig procent aandeelhouder. Deze nieuwe nutsvoorziening ligt in publieke handen, dit biedt de beste garanties voor toegankelijkheid, continuïteit en evenwichtig prijsbeleid.

Warmtestad heeft de ambitie om door middel van geothermie de stad duurzamer te maken. Door aardwarmte en het warmte- en koudeopslagsysteem (WKO) voorziet WarmteStad stadjers en bedrijven van duurzame warmte (in de winter) en koude (in de zomer). Groningen energieneutraal in 2035, dat is het doel. De projecten van WarmteStad dragen bij aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Geothermie (diepe aardwarmte), is warmte die diep onder de grond verstopt zit. Door het boren van een geothermiebron op het Zerniketerrein, kunnen vanaf eind 2017 door middel van het warmtenet noordwest vele huizen, kantoren en bedrijven duurzaam van warmte worden voorzien.

Op dit moment is WarmteStad onder meer actief in Groningen in het Europapark. Daar liggen onder de grond de leidingen van een modern systeem voor warmte- en koudeopslag (WKO).

Daarnaast wordt op dit moment onderzocht of WarmteStad met het project ‘Warmtenet Noordwest’ op een duurzame manier meer dan 10.000 huishoudens van warmte kan voorzien in het noordwesten van de stad Groningen (Paddepoel en Selwerd).

Voor meer informatie: Dick.Janssen@Rizoem.nl

 

overzicht werk
 
Rizoem is aangesloten bij GroningenWoont. Dit is een samenwerking van projectontwikkelaars, bouwers, woningcorporaties en makelaars uit Groningen met als doel het nieuwbouwwonen in Groningen onder de aandacht te brengen. Bezoek GroningenWoont via www.groningenwoont.nl