Bel mij terug

Uw gegevens zijn succesvol naar ons verzonden. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Interim-directeur bestuurder Groninger Monumenten Fonds

Het is steeds moeilijker om monumentale gebouwen, die niet bestemd of geschikt zijn voor een woonfunctie, op een economisch en maatschappelijk verantwoorde wijze in stand te houden. Het Groninger Monumenten Fonds stelt zich ten doel om “in het belang van stads-en dorpsherstel – monumenten” in stad en provincie te verwerven en te restaureren. Daarna volgt herbestemming, verhuur en beheer.

Door een gezamenlijke aanpak van provincie, gemeenten en de private sector stelt het Groninger Monumenten Fonds zich als doel het Groninger monumentale erfgoed te behouden. Uitgangspunt daarbij is het voeren van een gezonde exploitatie, daarvoor is gecombineerde kennis van monumentaal vastgoed en financiën noodzakelijk.

Dick Janssen van Rizoem is gevraagd om invulling te geven aan deze aanpak. Vanaf begin 2013 is hij directeur a.i. van het Groninger Monumenten Fonds.

 

Projecten/herbestemming in uitvoering 2013/2014

Watertoren Noorderbinnensingel

Dubbel loods SIBOA

Regulateurshuisje

Scheepswerf Hoogezand

Prinsenhof 

overzicht werk
 
Rizoem is aangesloten bij GroningenWoont. Dit is een samenwerking van projectontwikkelaars, bouwers, woningcorporaties en makelaars uit Groningen met als doel het nieuwbouwwonen in Groningen onder de aandacht te brengen. Bezoek GroningenWoont via www.groningenwoont.nl