Bel mij terug

Uw gegevens zijn succesvol naar ons verzonden. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Actieplan Dorpen en Wijken

De gemeente Delfzijl is volop in beweging. Er is sprake van demografische krimp en de gevolgen van de wereldwijde economische crisis zijn merkbaar. Krimp betekent niet alleen minder mensen maar ook een veranderende samenstelling van de bevolking (vergrijzing en ontgroening). Lange tijd is de krimp niet erkend. In 2013 is de gemeente Delfzijl doordrongen van het feit dat de demografische ontwikkelingen die er zijn niet zozeer gestopt moeten of kunnen worden. De krimp moet begeleid worden en er moet gezorgd worden dat de leefomgeving kwalitatief goed blijft voor alle bewoners die blijven wonen en recreëren in Delfzijl.

Om de functie van Delfzijl als regionaal en economisch centrum te behouden zijn maatregelen nodig, zowel op het gebied van het wonen als op het gebied van voorzieningen. Ze zijn beschreven in het actieplan Centrum en in het actieplan Dorpen en Wijken. Gosé Posthumus van Rizoem is één van de twee schrijvers van het actieplan dorpen en wijken Hierin is beschreven welke investeringen nodig zijn om bij een afnemende woningbehoefte de kwaliteit van dorpen en wijken op peil te houden. 

overzicht werk
 
Rizoem is aangesloten bij GroningenWoont. Dit is een samenwerking van projectontwikkelaars, bouwers, woningcorporaties en makelaars uit Groningen met als doel het nieuwbouwwonen in Groningen onder de aandacht te brengen. Bezoek GroningenWoont via www.groningenwoont.nl